Hvorfor bruger vi talenttesten

Talenttesten kan hjælpe dig med at skabe win-win-win løsninger

Talentbaseret stressforebyggelse

Da jeg startede på min kandidatstudie er 2004, blev jeg slået af at stressraten var eksponentielt stigende. Faktisk steg den i samme takt, som de redskaber som blev udviklet til at løse netop denne udfordring. Problemstillingen er i al sin enkelthed, at alle de redskaber der bruges, ser på medarbejderen som en homogen størrelse. Dette blev min mærkesag at finde en løsning på.

Talenttesten, der netop er udviklet at skabe trivsel, som afsæt for high performance, var den sidste brik jeg manglede i min værktøjskasse. Ved at arbejde strategisk med de individuelle talentprofiler, kan jeg skabe større trivsel for den enkelte, i teams eller i ledelser.

Hvorfor arbejde strategisk med talenttesten?

Hvad er en talenttest

Talenttesten blev oprindeligt udviklet af en fremsynet direktør, som ønskede at skabe højtfungerende teams, uden at gå på kompromis med trivslen. 

Testen samler det bedste fra arbejdspsykologien, personlighedspsykologien og positiv psykologien. Så uanset du ønsker at arbejdes på individ-, team- eller lederniveau, kan du lære at forebygge stress.

Effekten af at arbejde talentbaseret er allerede veldokumenteret. Gallup lavede et studie på 1,2 millioner ansatte i 2016, der dokumenterede markante forskelle i trivsel og performance.

Hvilken forskel kan talenttesten gøre

⦁ 29% højere profit  

⦁ 18% Højere medarbejder performance

⦁ 23% højere medarbejderengangement

⦁ 72% lavere medarbejderomsætning