Endelig er der kommet en test der kan forebygge stress!

Er du en af de 430.000 danskere der hver dag har symptomer på alvorlig stress? Eller står du som leder med denne udfordring? Der er en vej ud. Den kan jeg hjælpe dig med at finde.

Det handler om at gøre det der virker

Gallup har allerede dokumenteret effekten af at arbejde strategisk med talenttesten, uanset om du er leder, sidder i et team eller personligt ønsker at skabe en stressfri tilværelse

Introduktion

Stress er et resultat af hjernens forsøg på at tilpasse sig de oplevede trusler eller krav og udfordringer, som vi møder i vores tilværelse. Stress kan ramme alle, men den rammer os meget forskelligt. En “one size fits all” strategi til at forebygge stress virker derfor ikke.

For at lære at forebygge stress, er vi nødt til at forstå og arbejde med disse individuelle forskelle. Dette kan talenttesten hjælpe med.

Specialer

Talentbaseret stressforebyggelse

Talentbaseret rekruttering

Ydelser

Individuel stresscoaching

Er du på randen af en stresssygemelding eller på vej tilbage fra en? Talenttesten og stresscoaching kan hjælpe dig med at genfinde og bevare fodfæstet.

Teambaseret stresscoaching

En kæde er ikke stærkere end det svageste led. Denne sandhed gælder også for teams. Lær hvordan jeres team kan blive højtfungerende uden stress. 

Foredrag om stressforebyggelse​

Stress skal forebygges med afsæt i både den enkelte og teamet. Det kan alle lære. I oplægget folder jeg ud hvordan, og give et indblik hvad den nyeste forskning siger om trivsel.

Rekruttering

Vil du flyvende fra start med din kommende leder eller medarbejder? Så er talentbaseret rekruttering svaret. Effektivitet og produktivitet hænger nemlig også sammen med trivsel. Find det rigtige kandidat fit.